Przepisy ustawy o VAT przewidują zastosowanie stawki 0% do dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych .

Sprzęt komputerowy objęty stawką 0% określono w załączniku nr 8 do ustawy:

1) jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,

2) drukarki

3) skanery

4) urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących)

5) urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).


Warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki jest jednoczesne posiadanie zamówienia na sprzęt komputerowy potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówką oświatową.


Ważne!!!

Powyższy katalog na charakter zamknięty.

Nie wlicza się do niego produktów takich, jak np. laptopy, notebooki, tablety, plotery, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie dodatkowo zainstalowane na ww. komputerach (dopuszcza się system operacyjny zainstalowany, wymagany do prawidłowego działania komputera).

Dodatkową możliwością zastosowania 0 stawki vat jest:

nieodpłatna dostawa dostawa laptopów przeznaczonych dla szkół.


Przydatne linki:

Interpretacja podatkowa

Ustawa o podatku od towarów i usług

MF: Zerowy VAT na laptopy nie w programie „Zdalna szkoła”

https://www.facebook.com/THalplastK/